Chính sách bảo mật

plinko-vn.top tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Với chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi muốn thông báo cho bạn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trên trang web của chúng tôi.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ IP và thông tin về trình duyệt mà bạn đang sử dụng. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cung cấp cho bạn dịch vụ và nâng cao trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie và công nghệ tương tự để thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của bạn trên trang web của chúng tôi. Thông tin này bao gồm các trang bạn đã xem, thời gian bạn đã truy cập và những liên kết bạn đã nhấp chuột. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện trang web của chúng tôi và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn.

  • Các loại cookie mà chúng tôi sử dụng:
  • - Cookies bắt buộc: Được cài đặt để hoạt động và cung cấp các tính năng cơ bản của trang web.
  • - Cookies phân tích: Thu thập thông tin về cách người dùng sử dụng trang web, giúp chúng tôi nâng cao trải nghiệm người dùng.
  • - Cookies quảng cáo: Được sử dụng để cung cấp quảng cáo phù hợp với sở thích của người dùng.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn dịch vụ và sản phẩm mà bạn yêu cầu, gửi thông tin quan trọng về tài khoản và liên lạc với bạn về các thay đổi trong dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cải thiện trang web của chúng tôi và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn.

  • Cách chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn:
  • - Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba khi cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm mà bạn yêu cầu.
  • - Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty con hoặc liên kết của chúng tôi để cung cấp dịch vụ và sản phẩm tốt hơn cho bạn.
  • - Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi pháp luật yêu cầu hoặc khi chúng tôi tin rằng việc chia sẻ thông tin là cần thiết để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an ninh của chúng tôi.

3. Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng hoặc truy cập trái phép. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo mật kỹ thuật và vật lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Bạn có thể sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email hoặc số điện thoại được cung cấp.