Chính sách cookie

Cookie là các tệp văn bản nhỏ mà chúng tôi lưu trữ trên trình duyệt của bạn khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Các cookie này giúp chúng tôi hiểu và nhớ thông tin về bạn, cung cấp một trải nghiệm cá nhân và tùy chỉnh trang web của chúng tôi theo nhu cầu của bạn.

Chúng tôi sử dụng hai loại cookie trên trang web của mình:

  • Cookies cần thiết: Đây là các cookie cần thiết để hoạt động cơ bản của trang web và cho phép bạn sử dụng các tính năng cơ bản của trang web.
  • Cookies không cần thiết: Đây là các cookie không cần thiết cho hoạt động cơ bản của trang web, nhưng giúp chúng tôi nâng cao trải nghiệm của bạn bằng cách thu thập thông tin về cách bạn tương tác với trang web.

2. Các loại cookie mà chúng tôi sử dụng

Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau trên trang web của chúng tôi:

  • Cookies phiên: Chúng tôi sử dụng các cookie phiên để ghi nhớ hành động của bạn trong một phiên duyệt, giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ và cung cấp các tính năng cá nhân.
  • Cookies liên kết: Chúng tôi sử dụng các cookie liên kết để nhận biết bạn khi bạn quay trở lại trang web của chúng tôi và gửi tín hiệu cho chúng tôi về việc bạn đã xem trang trước đó.
  • Cookies phân tích: Chúng tôi sử dụng các cookie phân tích để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web và giúp chúng tôi cải thiện trang web của chúng tôi dựa trên những thông tin thu thập được.

3. Quản lý cookie

Bạn có thể quản lý cookie trên trình duyệt của mình bằng cách thay đổi cài đặt của trình duyệt. Tuy nhiên, việc từ chối hoặc xóa các cookie có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập vào một số tính năng và dịch vụ trên trang web của chúng tôi.

Nếu bạn không muốn nhận các cookie từ chúng tôi, bạn có thể thay đổi cài đặt cookie trong trình duyệt của bạn để từ chối các cookie. Tuy nhiên, việc từ chối các cookie có thể làm giảm tính năng và hiệu quả của trang web, và có thể dẫn đến việc không thể truy cập một số trang web hoặc chức năng của trang web.